Pierewaaiershal

Sinds medio 2009 heeft CV De Pierewaaiers beschikking over haar eigen (opslag)ruimte, De Pierewaaiershal. Deze is gelegen aan het Geneneind (tussen het hockey- en het tennisveld) in Bakel. De hal is voornamelijk bedoeld voor opslag en onderhoud van de grote en kleine Prinsenwagen, evenals het onderhoud daarvan en andere werkzaamheden.
Daarnaast beschikt de Pierewaaiershal over een speciale dansruimte voor onze Dansmariekes en een apparte ruimte waar men kan vergaderen. Uiteraard zijn ook diverse voorzieningen aangebracht zoals toilet en keuken.

Leden van CV De Pierewaaiers kunnen en mogen gebruik maken van de Pierewaaiershal, mits carnaval gerelateerd. Zoals gezegd, onze eigen Dansmariekes hebben hierin hun eigen oefenruimte en ook het bestuur van De Pierewaaiers maakt maandelijks gebruik van de vergaderruimte. Ook andere werkgroepen kunnen hier gebruik van maken.

De Pierewaaiershal kent natuurlijk ook beheerders. Voor meer informatie over beschikbaarheid, het gebruik van de faciliteiten en andere (nadere) spelregels over het gebruik van de Pierewaaiershal kunnen leden van CV De Pierewaaiers contact opnemen met deze beheerders:

Anke van Ansem, telefoon: 06-10737762
Marco Madou, telefoon:06-19860536
Of per email: hal@pierewaaiersbakel.nl

Onze dansmariekes trainen iedere woensdagavond in De Pierewaaiershal (m.u.v. de schoolvakanties).
Op deze avond zijn Marco en Anke ook altijd aanwezig van 18 tot 20 uur. Mochten er vragen zijn, al dan niet over de hal, loop dan gerust een keertje binnen!

De Pierewaaiershal is overigens ook (bij bezetting) telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-31223666.
Dit omdat de meeste telefoonproviders binnen de hal geen bereik hebben.

Tot slot nog het postadres:
Geneneind 4 -b
5761 RH Bakel