Geschiedenis

De Pierewaaiers is ontstaan in cafe Vermulst in het jaar 1963. Jo en Ad Vermulst, Piet v.d. Heuvel en Piet Meulendijks waren daartoe de initiatiefnemers. Zij begonnen te praten over de mogelijkheid om in Bakel ook een carnavalsvereniging op te richten. In vele dorpen rond Bakel was dit namelijk al het geval.

Deze initiatiefnemers nodigden daarna een zeventigtal verschillende personen uit Bakel uit om gezamenlijk een oprichtingsvergadering bij te wonen. Na een paar vergaderingen werd er een carnavals- en ontspanningsvereniging opgericht op 17 september 1963. De naam “De Pierewaaiers” werd bijna unaniem gekozen door de aanwezige vergadering.

De eerste financiële middelen werden door Ad Vermulst aangedragen en met hulp van vele leden konden “De Pierewaaiers” op gepaste wijze het plaatselijk carnavalsgebeuren regelen. Daarnaast werd er voor de jeugd 13 t/m 18 jaar ook op diverse manieren ontspanning aangeboden. Al deze activiteiten vonden toen ook al plaats in Zaal Vermulst.

Op het eerste bal op 14 december 1963 werden op zeer originele wijze zeven reuzenpieren onthuld. De raad van elf had deze reuzenpieren gevonden in de tuin van het gemeentehuis. Uit archieven bleek dat vroeger, nog voor de Franse overheersing er een draad tussen de kathedraal en het stadhuis moet hebben gehangen met daaraan een embleem bestaande uit de zeven reuzenpieren. Deze pieren waren gemaakt van een edel metaal en door de toen bekende smid van Bakel aan de gemeente geschonken.Deze bekende Bakelse smid heette Piere Waaiers. De overlevering ging verder met het gegeven dat een ijverige gemeenteambtenaar deze emblemen in de grond heeft verstopt uit angst voor plunderende Franse soldaten.

In 1964 gingen de activiteiten verder met een gekostumeerd boerenbal (11 januari) waarbij het eerste pierewaaierslied werd geïntroduceerd door mevr. Meulendijks-Koopmans. Op 25 januari werd de eerste Prins Carnaval gekozen (Leo van Lamoen) en werd tevens de Vorst en de Raad van Elf voorgesteld aan de Bakelse gemeenschap. Op zaterdag 8 februari werd het startsein gegeven van het eerste georganiseerde carnavalsprogramma. Het geheel werd telkens muzikaal ondersteund door de hofkapel, die in het eerste jaar nog Boerenkapel heette.

In het tweede jaar zijn er ook nog een aantal andere organisaties ontstaan. Zo is uit de ontspanningsclub een wandelclub opgericht met de naam “de snelle hinde”. Helaas is deze club na vele jaren weer ontbonden en werd het carnavalsgebeuren opgefleurd met een groep van 5 dansmariekes. Momenteel zijn dansmariekes niet meer weg te denken bij onze vereniging.

Pas in het vijfde jaar van het bestaan werd het embleem van de Zeuve Piere an d’n Draod ingevoerd. Dit embleem is tot heden nog steeds het herkenningssymbool van onze vereniging. In hetzelfde jaar werd ook “‘t Pierke” geboren. Dit Pierke werd ontworpen door Mevr. de Groof. Momenteel staat er een bronzen beeld van ‘t Pierke in het centrum van Bakel.

In het zesde jaar van ons bestaan werd het geheel uitgebreid met een eregarde en werd de doelgroep van de jeugd verlegd naar de jongeren vanaf 10 jaar.

Vanaf het jaar 1970 werd er in Bakel ook het begin gemaakt met de sleuteloverdracht. Gedurende de duur van de carnaval werd de zittende (loco) burgemeester een “gewone burger”. In 1972 gingen voor het eerst de carnavalsverenigingen zelf naar het gemeentehuis voor het afhalen van de sleutel.

Tijdens het 11-jarig bestaan in 1974 werd er weer een nieuwe activiteit aan het programma toegevoegd. De eerste kletsavond deed zijn intrede en werd in het geheel verzorgd door Bakelse artiesten. De populariteit van deze kletsavonden steeg snel en op het hoogtepunt hielden we per carnavalsjaar zelfs 4 kletsavonden.

In 1982 werd er ook voor het eerst in Pierewaaiersland een man en een vrouw in het on-echt verbonden tijdens de Boerenbruiloft. Het werd een jaarlijks terugkerend gebeuren dat op de carnavalszondag wordt gehouden.

In de jaren na het 22-jarig jubileum heeft de vereniging een moeilijke periode meegemaakt. De belangstelling voor het carnavalsgebeuren verslapte. Er is toen besloten om een aantal nevenactiviteiten af te stoten. Het hoofddoel van de te organiseren activiteiten kwam weer op de carnavalstijd te liggen. Het geheel bleef niet zonder resultaat, want de interesse en de belangstelling voor carnaval is weer gegroeid.

In 1996 heeft carnavalsvereniging “de Pierewaaiers” het 33-jarig jubileum gevierd. Er zijn voor de Bakelse gemeenschap diverse activiteiten georganiseerd. In de periode vanaf 5 oktober tot/met 10 november heeft de Bakelse gemeenschap tal van activiteiten kunnen bijwonen.