Vorst Paul en Adjudant Pieter-Jan

De linker- én rechterhand van de Prins zijn natuurlijk de Vorst en de Adjudant. Sinds het carnavalsseizoen 2023 zijn deze functies in handen van:

Paul Sleegers

Pieter-Jan Raijmakers

Paul Sleegers (Vorst) en Pieter-Jan Raijmakers (Adjudant)

Samen kennen zij het carnavalsprogramma door en door, en staan de Prins bij tijdens alle officiële (en onofficiële) gelegenheden. Deze twee vrienden proberen samen met de regerende prins een driemans-eenheid te vormen en weten elkaar dan ook erg goed aan te vullen in hun taken.

De Adjudant zorgt voor de Prins, van thuis ophalen tot onderscheidingen, en weet in detail wat er allemaal op een activiteit moet gebeuren. De Vorst is de spreekstalmeester en zal bij elke activiteit het woord voeren. En samen met het bestuur dragen zij de regie van de carnavalsactiviteiten, mede om de regeerperiode van de betreffende Prins zo soepel mogelijk te laten verlopen.